Yüzer Güneş Enerji Santralleri

Solar Enerji Santrali | Enerji | Elektrik

Yüzer Güneş Enerji Santralleri

Solar Enerji Santrali | Enerji | Elektrik

Yüzer Güneş Enerji Santralleri

Solar Enerji Santrali | Enerji | Elektrik

UZMAN MÜHENDİSLİK

ZAMANINDA KURULUM

ÜSTÜN KALİTE

YÜKSEK PERFORMANS

30 YILLIK TECRÜBE

Yüzer Güneş Enerji Santralleri Dünya da hızla büyüyen bir Pazar olup Türkiye’de Enerji Bakanlığı ve kurumlarının 2020 yılında yayımladığı kanun, yönetmelik ve tebliğler ile Türk Enerji Sektörünün literatürüne yeni tip bir Elektrik üretim Santrali olarak girmiştir. Özellikle Yardımcı Kaynak olarak düşünülen Yüzer Güneş Enerji Santralleri, Hidroelektrik Santrallerine ait baraj ve Rezevuar alanları bunun yanında yine gölet veya su depolama alanları olan diğer tip Enerji santralleri için önemli bir yardımcı kaynak haline gelmiştir.

Yüzer GES sistemleri; taşıyıcı yüzer sistemleri ve su altı sabitleme sistemlerinin dizaynı ve aynı zamanda yapımı yönünden yüksek kalitede know-how ve tecrübe gerektirmekte olup bunun yanında sistemde kullanılacak Panel, Invertör ve diğer tüm elektrik ekipmanlarının seçiminin sisteminin işletmesinin su üzerinde yapılacak olması sebebi ile her projenin karakteristiğine göre özel seçilmesi gerekmektedir.

Özçelik Elektromekanik; uzun yıllara dayanan tecübesi ve yine Yüzer GES sistemleri dizaynı ve üretimi konusunda uzman Dünyada önde gelen çözüm ortakları ile beraber Yüzer GES projeleri için projelendirme, ekipman ve sistem temini, montaj ve devreye alma hizmetlerini sunmak sureti ile anahtar teslimi hizmet vermektedir.

PV Panel sistemlerinin verimlilikleri GES santrallerinin üretimi için büyük önem arz etmekte olup, Panellerin Işınımı yüksek fakat aynı zamanda Yüksek Kotlarda bulunan sahalarda %10 ve üzerinde verim ve üretim sağladığı bir gerçektir. YÜZER GES ler suyun üzerinde bulunması sebebi ile doğal soğutucu ortamda işletilmekte ve enerji üretmekte olup yine aynı bölgede yer alan Saha GES uygulamalarına göre yaklaşık %10 veya üzerinde verim ve enerji üretimi sağlayabilmektedir.

İnanıyoruz ki Güneş ve Suyun kombinasyonu olan YÜZER GES santralleri Güneş Enerjisinden üretilen elektrik miktarının enerji üretimindeki payını önümüzdeki birkaç sene içinde üst seviyelere getirecektir.

PROJE GELİŞTİRME

Özçelik Elektromekanik; Türkiye sınırları içerisinde yer alan Güneş Enerji Santrali yatırım bölgelerini ve yerlerini belirleyerek, müşterileri için yatırım fizibilite raporlarını hazırlar, DSİ ve Bakanlıkta Lisans ve izinler ile ilgili prosedürlerin yürütülmesini sağlar.

EPC (ANAHTAR TESLİM PROJE YAPIMI)

Özçelik Elektromekanik yapımını üstlendiği, Yüzer GES Santrali Projelerinde; Projelendirme ve Santral Sahası inşaat işleri safhasından, Güneş Enerjisi Santralinin bağlantı noktasına bağlanarak elektrik üretimi safhasına kadar, bütün sorumlulukları kapsam dışı herhangi bir iş bırakmadan üstlenmekte ve yatırımcıya Gerçek EPC Yüklenici olarak hizmet vermektedir.

BAKIM ONARIM

Özçelik Elektromekanik kendi ekibi ile Satış Sonrası Hizmetleri sağlamaktadır.

Yenilenebilir Enerji Projeleri

Yüksek Verimli Çözümler

Uluslararası Tecrübe

Küresel Hizmet Yapısı